Редакційна колегія


Головний редактор                                 д-р техн. наук, проф., Національний університет 

Олександр Шевченко                          харчових технологій, Україна

                                                                      https://orcid.org/0000-0003-2026-0224 

Відповідальний секретар                      канд. техн. наук, доц., Національний університет

Анастасія Шевченко                            харчових технологій, Україна 

                                                                     https://orcid.org/0000-0002-6215-04860

Агота Гєдре Райшене                             д-р екон. наук, Литовський інститут аграрної економіки,
                                                                      Литвa 
                                                                      https://app.webofknowledge.com/author/record/

                                                                     3287947  

                                                                     agotagiedre@ gmail.com 

Атанаска Тенєва                                       д-р екон. наук, доц., Університет харчових технологій, 

                                                                      Болгарія

                                                                      https://app.webofknowledge.com/author/record/6905719

                                                                      ?lang=ru_RU&SID=C1ikmVKadQ3RdqgZ7Qk

                                                                      atanaska_teneva@abv.bg

Анатолій Заїнчковський                         д-р екон. наук, проф., Національний університет
                                                                      харчових технологій, Україна

                                                                      kaf_ekon_pravo@ukr.net    

Анатолій Ладанюк                                    д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                       харчових технологій, Україна 

                                                                       http://orcid.org/0000-0002-5411-3284

                                                                       ladanyuk@ukr.net 

Андрій Маринін                                         канд. техн. наук, ст. наук. сп., Національний університет

                                                                       харчових технологій, Україна

                                                                       http://orcid.org/0000-0001-6692-7472 

                                                                       andrii_marynin@ukr.net 

Браян Мак Кенна                                       д-р техн. наук, проф., Університетський коледж

                                                                       Дубліна, Ірландія

                                                                       https://orcid.org/0000-0001-5750-964X 

Валерій Мирончук                                     д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна 

                                                                        https://orcid.org/0000-0001-5825-4335 

                                                                        mironchuk vg@ukr.net

Василь Кишенько                                       канд. техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                         харчових технологій, Україна
                                                                        https://app.webofknowledge.com/author/record /19575831

Василь Пасічний                                         д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                         харчових технологій, Україна

                                                                         http://orcid.org/0000-0002-3219-1564

                                                                         pasww1@ukr.net 

Вʼячеслав Іващук                                         д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                         харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0002-9678-0990 

                                                                        ivaschuk@nuft.edu.ua

Віктор Стабніков                                         д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        http://orcid.org/0000-0003-3738-8056

Володимир Зав’ялов                                  д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        http://orcid.org/0000-0001-9382-9050 

                                                                        zavialov@nuft.edu.ua 

Володимир Ковбаса                                   д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                         харчових технологій, Україна

                                                                         https://app.webofknowledge.com/author/record/29000762

                                                                         hlib@i.ua 

Галина Колісник                                         д-р екон. наук, проф., Ужгородський національний 

                                                                        університет, Україна

                                                                        https://scholar.google.com.ua/citations?user=hdHkFTg

                                                                        AAAAJ&hl=ru

                                                                        halyna.kolisnyk@uzhnu.edu.ua 

Галина Поліщук                                          д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        http://orcid.org/0000-0003-3013-3245 

                                                                        milknuft@i.ua 

Герхард Шльонінг                                      д-р техн. наук, Університет природних ресурсів і 

                                                                        природознавства, Австрія

                                                                        https://orcid.org/0000-0003-1321-9186 

                                                                        gerhard.schleining@boku.ac.at

Дайва Лескаускайте                                   д-р техн. наук, проф., Каунаський технологічний 

                                                                         університет, Литва

                                                                         https://orcid.org/0000-0003-0344-2886

                                                                         daiva.leskauskaite@ktu.lt

Ірина Штулер                                               д-р екон. наук, проф., ВНЗ «Національна академія

                                                                         управління», Україна

                                                                         https://orcid.org/0000-0002-0852-8526

                                                                         Shkirka2002@ukr.net

Кристина Сильва                                        д-р техн. наук, проф., Католицький університет

                                                                        Португалії, 

                                                                        http://orcid.org/0000-0002-0495-3955 

                                                                        clsilva@porto.ucp.pt 

Лада Шірінян                                               д-р екон. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0002-8349-2113 

                                                                        ladashirinyan@ukr.net 

Лариса Арсеньєва                                      д-р техн. наук, проф., Національний університет

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0002-0976-7625 

                                                                        ars-l@ukr.net 

Наталія Луцька                                           канд. техн. наук, доц., Національний університет

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0001-8593-0431

                                                                        lutskanm2017@gmail.com

Олександр Бутнік-Сіверський                 д-р екон. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0003-2492-231X 

                                                                        busiv@ukr.net 

Олександр Гавва                                        д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0003-2938-0230 

                                                                        gavvaoleksandr@gmail.com 

Олександр Кургаєв                                    д-р техн. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0001-5348-2734 

Олена Дерев’янко                                      д-р екон. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://orcid.org/0000-0002-1857-2862

                                                                        oderevianko14@gmail.com 

Олена Стабнікова                                      канд. техн. наук, доц., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна 

                                                                        http://orcid.org/0000-0003-4156-3021 

Паола Піттіа                                                 д-р техн. наук, проф., Університет Терамо, Італія 

                                                                        https://orcid.org/0000-0003-0020-9077 

                                                                        ppittia@unite.it

Світлана Бондаренко                                д-р хім. наук, проф., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        http://orcid.org/0000-0002-9429-3507 

                                                                        svitlana.bondarenko@ukr.net 

Світлана Літвинчук                                    канд. техн. наук, доц., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        https://app.webofknowledge.com/author/record/14819285

Сергій Чумаченко                                      д-р техн. наук, ст. наук. сп., Національний університет 

                                                                        харчових технологій, Україна

                                                                        http://orcid.org/0000-0002-8894-4262 

                                                                        sergiy23.chumachenko@gmail.com

Хууб Леліевельд                                         д-р наук, проф., асоціація «Міжнародна гармонізацій- 

                                                                       на ініціатива», Нідерланди 

                                                                       https://orcid.org/0000-0002-4233-7299

                                                                       huub.lelieveld@inter.nl.net