Редакційна етика

Правила та положення академічної етики

Редакція суворо дотримується всіх правил і норм, рекомендованих для академічних та наукових журналів Комітетом з етики наукових публікацій – COPE (офіційний вебсайт: https://publicationethics.org/resources).


Звертаємо увагу авторів, а також рецензентів на норми COPE, якими редакційна колегія журналу керується у своїй діяльності:


1. Усі члени редакційної колегії гарантують авторам дотримання балансу між свободою висловлювання, з одного боку, та академічною доброчесністю – з іншого

2. У будь-який момент часу автори вже опублікованих статей мають право вимагати відкликання, опублікувати вибачення, роз'яснення та/або виправлення. У разі підтримання головним редактором цих намірів авторів, редактори також можуть вимагати додаткових пояснень перед публікацією такої інформації.

3. Редактори несуть відповідальність за визначення того, чи відповідає потенційний поданий рукопис обсягу та вимогам журналу. Рішення про те, що рукопис не відповідає одній із вимог, має бути передане безпосередньо автору (авторам) разом із поясненням та (необов’язково) рекомендацією щодо альтернативних можливостей публікації.

4. Редактори несуть відповідальність за пояснення процедури подвійного «сліпого» рецензування як авторам, так і незалежним рецензентам. Усі рецензенти повинні отримувати регулярні (принаймні раз на рік) сповіщення електронною поштою із нагадуваннями та оновленнями відповідних правил і процедур

5. Редактори несуть відповідальність за щорічний перегляд внутрішніх правил академічного видавництва та стандартів подвійного «сліпого» рецензування 

6. Нові редактори не мають права скасовувати рішення редакторів, які працювали раніше. Єдиним винятком є подана зовнішня скарга щодо плагіату чи інших порушень.

7. Редактори несуть відповідальність за подвійну конфіденційність і належне кодування всіх текстів перед тим, як їх відправляти на «сліпе» рецензування

8. Статті, що містять критику раніше опублікованих праць (у цьому журналі чи будь-якому іншому), спричиняють наукові суперечки та/або представляють негативні результати, слід трактувати, як звичайні статті, що описують оригінальні результати авторів. Статті цієї категорії також повинні підлягати стандартному подвійному «сліпому» рецензуванню.

9. Якщо редактори виявили плагіат, вони мають право офіційно чи самостійно зв’язатися з роботодавцем автора, міністерством освіти у відповідній країні або іншим регулюючим органом, щоб повідомити про випадок плагіату.

10. Якщо про випадок плагіату повідомлено ззовні, редактори повинні надати всі наявні докази, крім імен «сліпих» рецензентів, які беруть участь у цьому рецензуванні.

11. Редактори відповідальні за інформування міжнародних баз даних та Інтернет-бібліотек у разі відкликання. Однак редактори не можуть нести відповідальність за час оновлення відповідних баз даних і бібліотек.

12. Цей журнал утримується від будь-якої рекламної діяльності як такої та зосереджується на видавничій діяльності. Реклама може бути опублікована у виняткових випадках. Опублікована реклама повинна бути безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями, вищою освітою і тематикою науково-практичних конференцій.

13. Конфлікт інтересів повинен вирішуватися відповідно до норм COPE. У таких ситуаціях редактори (або видавці від їхнього імені) повинні знайти подібний випадок серед тих, що описані на офіційному сайті COPE, і діяти відповідно.


Авторство

Автор(и) має відповідати всім чотирьом з таких критеріїв (рекомендовані ICMJE – Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів):

1.Значний внесок у концепцію дослідження, отримання, аналіз або інтерпретація даних для роботи.

2.Оформлення роботи або критичний її перегляд для важливого інтелектуального змісту.

3.Остаточне затвердження версії, яка буде опублікована.

4.Згода нести відповідальність за всі аспекти дослідження, гарантуючи, що питання, пов’язані з точністю або цілісністю будь-якої частини роботи, були належним чином досліджені та вирішені.

Інші особи, які зробили внесок у дослідження, повинні бути визнані, але не ідентифіковані як автори.


Авторські внески

Для прозорості авторам пропонується подати заяву, яка визначає індивідуальний внесок кожного автора в дослідження та підготовку рукопису (концептуалізація, методологія, програмне забезпечення, перевірка, офіційний аналіз, дослідження, ресурси, зберігання даних, написання – оригінальний проект, написання – огляд та редагування, візуалізація, нагляд, адміністрування проекту, залучення фінансування).


Повідомлення про авторство мають бути відформатовані із зазначенням імен авторів та їхнього внеску.


Зміни в авторстві

Автори повинні уважно розглянути список і порядок авторів та надати остаточний список авторів під час подання їх рукопису. Додавання, видалення або зміна імен авторів у списку авторства має здійснюватися лише до прийняття рукопису і лише за умови погодження головного редактора.

Для зміни автора(ів) відповідний автор повинен надіслати головному редактору:

1. Причину зміни списку авторів.

2. Письмове підтвердження (електронна пошта, лист) усіх авторів, що вони згодні зі зміною (доповненням, вилученням чи перекомпонуванням).

Якщо є запит на додавання чи видалення авторів, то автор, який додається чи видаляється, надає власне підтвердження.


Лише у виняткових випадках редакція розглядає питання про додавання, видалення чи перестановку авторів після прийняття рукопису. Публікацію рукопису буде призупинено на час розгляду запиту редактором. Якщо рукопис вже опубліковано, будь-які запити, схвалені редактором, призведуть до виправлення.

Редакція, розглянувши причини зміни списку авторів, має право відмовити в задоволенні запиту.


Звернення та скарги

Оскарження відмови. Якщо ви бажаєте оскаржити рішення редактора журналу, будь ласка, подайте апеляційний лист до редакції журналу. Чітко поясніть підстави для оскарження:

- вкажіть, чому ви не згодні з рішенням. Будь ласка, надайте конкретні відповіді на будь-які коментарі редактора та/або рецензентів, що сприяли прийняттю рішення про відхилення;

- якщо ви вважаєте, що рецензент припустився технічних помилок під час оцінки вашого рукопису, надайте докази;

- якщо ви вважаєте, що рецензент може мати конфлікт інтересів, надайте докази.


Головний редактор або відповідальний секретар розглядає аргументи авторів, рецензент повідомляє і вирішує, чи

– рішення про відхилення має залишатися чинним;

– потрібна ще одна незалежна думка;

– звернення потребує розгляду.

Про прийняте рішення повідомляється скаржнику з поясненням.


Редакція розглядає по одній апеляції на статтю, і всі рішення щодо апеляцій є остаточними.


Розгляд інших скарг. Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» розглядає скарги на редакцію, її співробітників, редакційну колегію чи видавця, рецензентів тощо.

Ви можете зв’язатися з редакцією з детальним письмовим описом вашої проблеми та інформацією, що підтверджує її, за адресою npnuht@ukr.net. Редактор підтвердить отримання вашої скарги та розгляне її.

«Наукові праці Національного університету харчових технологій» дотримуватимуться правил і порад Комітету з етики публікацій (COPE) для прийняття рішень у кожному конкретному випадку (докладніше – https://publicationethics.org/guidance/Case?classification=2773).


Політика журналу щодо конфлікту інтересів/конкуруючих інтересів

Автори повинні розкривати будь-які фінансові чи особисті інтереси, які прямо чи опосередковано пов’язані зі статтею, поданою для публікації. Приклади потенційних конкуруючих інтересів включають працевлаштування, консультації, володіння акціями, гонорари, оплачені свідчення експертів, заявки/реєстрації на патенти, гранти чи інше фінансування.


Політика журналу щодо обміну даними та їх відтворюваності


Після публікації автори можуть вільно ділитися своїми напрацюваннями, зокрема на сторонніх репозитаріях, з обов’язковим зазначенням того факту, що статтю вперше було опубліковано в журналі «Наукові праці Національного університету харчових технологій».


Політика журналу щодо етичного нагляду

Згідно з постановою Комітету з етики публікацій (COPE), етичний нагляд має включати політику щодо згоди на публікацію, етичну поведінку.


Редакційна політика конфіденційності. Відповідність GDPR

Редакція та редакційна колегія прагнуть підтримувати довірчі стосунки з усіма авторами та рецензентами.

У липні 2019 року ми оновили наші внутрішні правила та кодекс етики, щоб повністю відповідати чинній політиці GDPR (загального регламенту захисту даних).


Основні положення редакційної політики конфіденційності:

1. Редактори, які безпосередньо спілкуються з авторами, несуть відповідальність за збереження всіх особистих даних останніх у суворій таємниці.

2. Редакція та редакційна колегія не повинні використовувати особисті дані, надані авторами та рецензентами, з приватною метою, включаючи дослідницький/академічний характер (наприклад, опитування клієнтів або маркетингові дослідження)

3. Якщо редакція та редакційна колегія планують провести опитування серед авторів та/або рецензентів, особи, які беруть участь у ньому, повинні бути заздалегідь поінформовані та надати відповідний дозвіл.

4. Редакція та редакційна колегія можуть вільно ділитися особистою інформацією про авторів у разі, коли виявлено плагіат і триває офіційне розслідування, розпочате третьою стороною.

5. Місце роботи авторів та контактна електронна адреса публікуються на вступній сторінці кожної статті. До цих даних надається відкритий доступ. Якщо автор проти того, щоб його електронна пошта була опублікована, він повинен повідомити про це редакцію після затвердження матеріалів для публікації.

6. Місце роботи авторів в усьому світі розглядається як невід’ємна частина індексації статей у міжнародних базах даних, отже, такий вид інформації розглядається як дані з відкритим доступом, і всім авторам пропонується повідомити своє офіційне місце роботи під час подання матеріалів.

7. Редакція та редакційна колегія ніколи не передаватимуть особисту контактну інформацію (номери телефонів, електронні листи, скайп-ім'я тощо) будь-яким третім особам (приватним або комерційним).

8. Мінімальний термін зберігання персональних даних – календарний рік з дня першого контакту. Редакція залишає за собою право видаляти будь-які персональні дані про авторів та/або рецензентів раніше ніж через 1 рік, якщо матеріали не затверджено до публікації (рецензент більше не співпрацює з редакцією).

9. Якщо будь-яка особа отримала електронний лист від редакції через технічну або людську помилку (наприклад, друкарська помилка в електронній адресі), ми просимо якнайшвидше видалити цей електронний лист і якомога швидше повідомити відправника.

10. Якщо ви хочете, щоб усі ваші особисті дані були видалені з наших внутрішніх редакційних записів, зв’яжіться з редакцією електронною поштою